Expertises

De waarde van een piano of vleugel kan een aanzienlijk bedrag zijn wat bij erfenis, schenking, ed voor de betrokkenen van belang kan zijn. Ook bij brand- of waterschade kan voor verzekeringsdoeleinden een waardebepaling met raming van herstelkosten nodig zijn.

Expertises en waardebepaling met eventuele raming van herstelkosten, kan enkel op locatie gebeuren. Desgewenst zal ook een schriftelijk verslag afgeleverd worden.

Afhangend van de regio waar de expertise gebeurt alsook of een schriftelijk verslag dient opgemaakt te worden zal een kostenraming voor expertise gemaakt worden. Mail via info-contact of bel 0475/82 14 94.

Gratis waardeschatting

Naast de expertises voor verzekeringsdoeleinden kan het ook zijn dat u eenvoudig een richtwaarde wenst te weten voordat u uw eigen piano te koop gaat aanbieden op het internet of dat u op een site een piano hebt gezien die u wenst aan te kopen. Hiertoe staat het vrij om enkele foto's door te mailen met uw naam en telefoonnummer, u zal snel een antwoord ontvangen met de waarde enkel en alleen onder voorbehoud gemaakt op de doorgestuurde foto's. Deze service is gratis wanneer u uw telefoonnummer doorgeeft. Schriftelijke antwoorden per mail of post zijn tijdrovend en bijgevolg betalend.

Transporten

Alle bij ons gekochte of gehuurde piano worden gratis geleverd binnen Vlaanderen en aangrenzende provincies in Nederland.

Zelf bij een particulier een piano gekocht en op zoek naar transport? Geen probleem, graag doen we voor u alle pianotransporten in binnen- en buitenland en dit aan de laagste prijs. Ook buitenland, voornamelijk buurlanden Frankrijk, Nederland, Luxemburg, Duitsland aan onklopbare prijzen en vooral vakkundig. De transporten gebeuren door de stemmer-zaakvoerder persoonlijk en gaan bovendien rechtstreeks van laadadres naar losadres zodat schade door andere belading of overslag uitgesloten is!